Onze expertise omvat:

  • uitwerking van stedelijk beleid: reconversie van braakliggend terrein, huisvesting, groene zones, ontwikkeling van activiteiten, stedelijke marketing...
  • ruimtelijke ordening: plan voor bestemming en inrichting van de ruimte, ontwikkelingsplan,…
  • programmeerstudies
  • uitwerking van richtschema's
  • uitwerking van masterplannen en ruimtelijke plannen
  • uitwerking van stedenbouwkundige rapporten en milieurapporten
  • inrichting van openbare ruimtes en toegang tot gebouwen
  • technische en stedenbouwkundige haalbaarheidsstudies
  • stedenbouwtechnieken (wegenaanleg, waterbeheer, transportnetten...)